Rychlost a tradice

Cílem výstavy „Rychlost a tradice“ je ukázat, že motocykly nebyly jen dopravním prostředkem, ale také symbolem svobody a nezávislosti. Byly spojené s dobrodružstvím, cestovními zážitky a sportovními úspěchy. Mimo jiné má výstava částečně nahradit expozici jednostopých vozidel na hradě Kámen, který je v současnosti z důvodu generální rekonstrukce uzavřen.

Vystavené motocykly a ostatní předměty pochází ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., Národního technického muzea a od soukromých sběratelů.

Obrazové materiály poskytlo Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Muzeum Policie České republiky, Vojenský historický ústav Praha, FB stránka Jawa ČZ, Ing. Milan Veselý a rodina Procházkova.

Na výstavě spolupracovalo a zároveň ji zaštítilo Národní technické muzeum v Praze.

Výstavu podpořil Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury ČR v programu „Podpora expozičních a výstavních projektů".

  • Rychlost a tradice
  • Rychlost a tradice