Pro školy

Pro školy

Muzeum Vysočiny Pelhřimov nabízí školám různé edukační interaktivní programy či přednášky.

V rámci edukačních aktivit pro školy nabízíme v prostorách muzea několik interaktivních programů. Pro žáky prvního stupně to jsou programy S Fabiánem do zámku, S Mandelinou do šatlavy a S Raráškem do domečku. Starší žáci, popřípadě studenti středních škol, u nás mohou absolvovat programy Co je muzeum, Pelhřimov a hrdelní právo či Za uměním do muzea.

Kromě těchto interaktivních programů nabízíme celou řadu přednášek lektorovaných našimi odbornými pracovníky. Přednášky je možné upořádat buď v muzeu v krásném prostředí freskového sálu, či ve Vašich školách. Seznam námi připravených přednášek naleznete v příloze. Samozřejmostí je možnost přizpůsobení přednášeného tématu pro konkrétní věkovou skupinu posluchačů či příprava specifické přednášky v rámci možností pracovníků muzea.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jan Menhard, j.menhard@muzeumpe.cz

  • Pro školy
  • Pro školy