Kaple P. Marie Bolestné

Místo posledního odpočinku urozeného a statečného rytíře Jana Kryštofa Malovce z Malovic, pána na Kámeni, Zvěstově a Libouni.

Na tzv. Panenské louce, která se nachází na západním okraji obce Kámen, si v první polovině 17. století nechal Václav František Malovec z Malovic, tehdejší majitel hradu a panství Kámen, postavit menší kapli jako důkaz přijetí katolické církve v ramci rekatolizace. Původní menší kapli nechal v letech 1667 - 1671 přebudovat jeho syn Jan Kryštof Malovec z Malovic. Mimo jiné nechal v kapli zřídit rodinnou hrobku a tomuto účelu přizpůsobil výzdobu i vnitřní vybavení kaple.

Architektonicky je kaple řešena jako jednolodní obdélníková stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem, čtvercovou sakristií a s oratoří v patře. Zařízení kaple pochází z velké části z doby její výstavby, tedy raného baroka. Architektura původního oltáře je velmi jednoduchá, založená na kontrastu černých ploch a bohatých zlacených řezeb. Oltáři dominuje socha Panny Marie Bolestné a postavy andělů nesoucí symboly umučení Ježíše Krista.

Již od počátku svého založení byla kaple nedílnou součástí hradu. Církevní obřady se v kapli Panny Marie Bolestné konaly pravidelně až do roku 1984, poté byla kaple opuštěna, uzavřena a ponechána svému osudu. Bezúdržbový stav se podepsal zejména na vzácném mobiliáři. V roce 2002 byla kaple v rámci delimitace zapsána jako nemovitost patřící farnosti ve Věžné. Kraj Vysočina získal kapli do svého majetku koncem roku 2017 a již o rok později byla zahájena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce, která byla ukončena v polovině roku 2022. Správu nad kaplí vykonává Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

Pro aktuální otevírací dobu sledujte webové stránky:
www.hradkamen.cz.

  • Kaple P. Marie Bolestné
  • Kaple P. Marie Bolestné
  • Kaple P. Marie Bolestné