Nacházíte se:

Sbírky

Muzeum Vysočiny Pelhřimov spravuje několik muzejních podsbírek dle platného členění Centrální evidence sbírek (CES).

Muzeum Vysočiny Pelhřimov je v souladu s platnými zákony České republiky, především v souladu se zákonem 122/2000 Sb., povinno vyvíjet sbírkotvornou činnost, poskytovat standardizované služby návštěvníkům, poskytovat poradenskou a metodickou pomoc a vyvíjet výzkumnou činnost v oboru své působnosti.

Sbírka Muzea Vysočiny Pelhřimov, zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) na Ministerstvu kultury České republiky jako Sbírka – MMP/002–05–10/174002, je v současné době rozdělena na sedmnáct podsbírek.

 • Podsbírka – 9 – archeologická
 • Podsbírka – 10 – historická
 • Podsbírka – 11 – etnografická
 • Podsbírka – 13 – numismatická
 • Podsbírka – 14 – militaria
 • Podsbírka – 15 – výtvarného umění
 • Podsbírka – 16 – uměleckého řemesla
 • Podsbírka – 18 – knihy
 • Podsbírka – 23 – věda, technika, průmyslová výroba
 • Podsbírka – 25 – jiná – archiv
 • Podsbírka – 25 – jiná – fotoarchiv
 • Podsbírka – 25 – jiná – hudebniny
 • Podsbírka – 25 – jiná – medicína
 • Podsbírka – 25 – jiná – Šejnost
 • Podsbírka – 25 – jiná – Kámen
 • Podsbírka – 25 – jiná – kočárky
 • Podsbírka – 25 – jiná – Kaple P. Marie Bolestné Kámen

Sbírkový fond Muzea Vysočiny Pelhřimov je rozšiřován a spravován tak, aby jeho vypovídací schopnost umožňovala získávání relevantních poznatků o životě společnosti, které lze prezentovat široké veřejnosti. Majitelem všech sbírek je Kraj Vysočina.

 • Sbírky
 • Sbírky
 • Sbírky
 • Sbírky
 • Sbírky
 • Sbírky