Městská šatlava

Expozice městské šatlavy je koncipována jako historická, vycházející z autenticity místa a bohatého pramenného materiálu.

Nejstarší část městské věznice, která se nacházela v bývalé baště, je v tomto místě doložena od poloviny 16. století. Ústředním místem šatlavy je mučírna, která svým vybavením odpovídá období 16. – 18. století. Je zařízena originály i přesnými kopiemi mučících nástrojů. Kromě mučírny se v prostorách domu čp. 11 nachází vězeňská cela, strážnice a temnice. Unikátním místem je původní vězeňská kaple sv. Kříže. Je zařízena prostým oltářem, krucifixem a liturgickými artefakty. Vlastní "loď" kaple má instalovánu malou expozici liturgických potřeb a textilií.

  • Městská šatlava
  • Městská šatlava
  • Městská šatlava
  • Městská šatlava