Kontaktní údaje

Adresa:
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Masarykovo náměstí 12
393 01 Pelhřimov

Bankovní spojení:4032261/0100
ID datová schránka:
ih4k6gw
IČ:
00071307

Telefon:
565 323 184 - spojovatelka
565 323 456 - ředitel

E-mail:
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz

Hrad Kámen
hrad.kamen@muzeumpe.cz
www.hradkamen.cz

Kontaktní formulář

Seznam zaměstnanců:

Mgr. Ondřej Hájek
ředitel
o.hajek@muzeumpe.cz
Jaroslava Bláhová
vedoucí provozně-ekonomického oddělení
j.blahova@muzeumpe.cz
Mgr. Monika Kotenová
vedoucí dokumentačně-sbírkotvorného oddělení
m.kotenova@muzeumpe.cz
Ing. Zlata Vobinušková
vedoucí pobočky Hrad Kámen
z.vobinuskova@muzeumpe.cz
Mgr. Gabriela Bláhová
archivářka, knihovnice
g.blahova@muzeumpe.cz
PhDr. Miroslava Kvášová
historička, kurátorka
m.kvasova@muzeumpe.cz
Mgr. et Mgr. Jan Menhard
edukátor, kurátor
j.menhard@muzeumpe.cz
PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.
etnografka, metodička kronikářství
m.skorepova@muzeumpe.cz
Dana Kůrková
sekretářka, pokladní
d.kurkova@muzeumpe.cz
Eva Čejková, Dagmar Čekalová,
Petr Čekal, Petr Koten
techničtí pracovníci

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava
www.kr-vysocina.cz