Nacházíte se:

Pronájem sálu

Freskový sál zámku pánů z Říčan je možné si pronajmout.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. nabízí k pronájmu freskový sál v zámku pánů z Říčan pro konání přednášek, svatebních obřadů či jiných akcí. Technické záležitosti ohledně konání svatebních obřadů je nutné předem domluvit buď osobně, nebo na telefonním čísle 565 323 184. Cena za pronájem sálu je stanovena na 500 Kč za hodinu, v případě konání svateb se platí paušální částka 1000 Kč za obřad.

Kontaktní osoba: Dana Kůrková, d.kurkova@muzeumpe.cz

  • Pronájem sálu