Nacházíte se:

Knihovna

Muzejní knihovna je specializovanou veřejnou knihovnou, která zajišťuje knihovnické služby prezenční formou.

Knihovna Muzea Vysočiny Pelhřimov byla zapsána v souladu se zákonem 257/2001 Sb. do evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR pod pořadovým číslem 1490/2002.

Ke konci října 2023 měl knižní fond celkem 16 354 svazků. Knižní odborný fond je řazen podle systému MDT. Je katalogizován elektronickou formou v systému Tritius. V katalogu je možné vyhledávat online z pohodlí domova – http://tritius2.kkvysociny.cz/library/muzeumpelhrimov/

Knihovna pelhřimovského muzea byla založena jako součást muzea v roce 1908. Akvizice knižního fondu probíhaly v počátečním období zejména formou darů, a to jak od soukromých osob, tak i rozličných institucí. Díky své více než stoleté historii knihovna obsahuje cenná díla z období od konce 19. století. Důležitou součástí muzejní knihovny je fond regionální literatury, který svým obsahem mapuje v podstatě území celého okresu Pelhřimov. Fond regionální literatury je rozdělen na fond publikací o Pelhřimovu, o bývalém okrese Pelhřimov, o jednotlivých městech Pelhřimovska a dále fond literatury, vážící se k Jihočeskému kraji a k současnému Kraji Vysočina.

Knihovna je veřejnosti přístupná ve všední dny od 9:00 do 15:00. Předchozí telefonická nebo mailová domluva je vítána.

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Bláhová, g.blahova@muzeumpe.cz

  • Knihovna