Kronikáři

V muzeu se každoročně koná setkání kronikářů Pelhřimovska.

Pro kronikáře z Pelhřimovska každoročně pořádáme v budově Muzea Vysočiny Pelhřimov schůzku spojenou s přednáškou pozvaného odborníka z oboru, kromě toho nabízíme i individuální konzultace k vedení obecních kronik.

Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz

  • Kronikáři