Badatelna

V archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. jsou uloženy především archivy pelhřimovských rodin, spolků a sdružení, písemnosti místních škol a jiné.

Sbírka archiválií tvoří nemalou část sbírkového fondu Muzea Vysočiny Pelhřimov. V současnosti podsbírka obsahuje 84 fondů. Jedná se převážně o písemnosti spjaté s Pelhřimovem a Pelhřimovskem. V archivu jsou uloženy například rodinné archivy významných pelhřimovských rodin či jednotlivců, archiválie týkající se pelhřimovských spolků a sdružení a písemnosti místních škol. Muzejní archiv uchovává velkou sbírku kramářských tisků, rukopisných modlitebních knih a rukopisných kázání. Uloženy jsou zde i písemnosti k významným historickým událostem, první a druhé světové válce a období komunismu. Muzeum rovněž spravuje rozsáhlou sbírku plakátů. Převážná část archiválií pochází z 19. a 20. století, nejstarší pak z 16. století.

Archiválie a sbírkové předměty je možné badatelům předložit pouze po předchozí domluvě ve všední dny od 8:00 do 15:00. Ke studiu je možné předložit i trojrozměrné sbírkové předměty, pokud to jejich fyzický stav, rozměry a momentální uložení dovolují. Návštěva badatelny se řídí Badatelským řádem MVP.

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Bláhová, g.blahova@muzeumpe.cz

  • Badatelna