Domeček F. B. Vaňka

Domeček Františka Bernarda Vaňka je dominantou pelhřimovské Děkanské zahrady již téměř století.

V roce 1907 se stal pelhřimovským děkanem František Bernard Vaněk, velký příznivec umění, který se znal s řadou uměleckých osobností. Vaněk začal systematicky obnovovat a zkrášlovat dosud zanedbávanou zahradu, ze které postupně vytvořil zelenou oázu uprostřed města a která se stala jeho velkou chloubou. K obnovení zahradního domku došlo až v letech 1932 až 1934 na náklady děkana Vaňka. Stavba nového domku byla zadána architektu Karlu Pecánkovi z památkového úřadu. Úřední kolaudace nové stavby v děkanské zahradě proběhla 27. února 1934 za účasti zástupců města i přidružených obcí.

Monsignor František Bernard Vaněk z domku a překrásně pěstěné zahrady vybudoval klidné zázemí pro svou duchovní i publicistickou činnost. Zde vznikal jeho slavný román Na krásné samotě, zde připravoval jednotlivá čísla časopisu pro duchovenstvo Kazatelna. V horním patře domku, které je opatřeno dřevěným ochozem, zařídil světničku s lidovým nábytkem a předměty lidového výtvarného umění, které sbíral. F. B. Vaněk zemřel 1. dubna 1943 v německém koncentračním táboře Dachau a po skončení 2. světové války přešla Děkanská zahrada i s domkem do majetku státu a později města Pelhřimova. V současné podobě byl po rekonstrukci otevřen roku 2008.

Domeček je pro veřejnost otevřen pouze ve vybrané dny v roce, popřípadě je možné si napsat či zavolat o speciální prohlídku. Informace o nejbližším otevření jsou zveřejňovány v sekci Aktuality.

  • Domeček F. B. Vaňka
  • Domeček F. B. Vaňka