Nacházíte se:

Vize

Snažíme se nabízet odpovídající návštěvnický servis.

Chceme být profesionální, dynamickou, odbornou sbírkotvornou institucí, která bude svou edukační činností oslovovat jednotlivé cílové skupiny, bude dodržovat morální hodnoty profesního etického kodexu a plnit standardy vyplývající z platné legislativy. Svou činností chceme naplňovat požadavky kladené na moderní paměťovou instituci 21. století.

  • Vize