Stálé expozice

Součástí stálých expozic v zámku pánů z Říčan je kromě exponátů věnovaných dějinám města též početná sbírka děl významných sochařů a medailérů Josefa a Zdeňka Šejnostových.

Josef a Zdeněk Šejnostovi

Muzeum Vysočiny Pelhřimov spravuje rozsáhlou sbírku medailí, plaket, plastik, modelů a kreseb z dílny významného českého sochaře a medailéra Josefa Šejnosta (rodáka z Těšenova pod Křemešníkem). Po získání podstatné části pozůstalosti Josefa Šejnosta a jeho syna, akademického sochaře Zdeňka Šejnosta, vybudovalo muzeum v roce 2005 expozici věnovanou těmto umělcům.

Historická expozice

V historické expozici můžete vidět předměty vztahující se k Pelhřimovsku ve středověku a novověku, z nichž nejvýznamnější je Pelhřimovský graduál z konce 15. století a pozdně gotická socha Madony z Červené Řečice. Další sekcí je společenský život v Pelhřimově 19. století reprezentovaný početnou sbírkou porcelánu, skla a keramiky. Vrcholem historické expozice je freskový sál s výmalbou pozdního baroka až rokoka, kde se nejčastěji konají muzejní akce.

  • Stálé expozice
  • Stálé expozice
  • Stálé expozice