MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..


V pátek 29. dubna otevřeno do 14:00.
MUZEJNÍ NOC 2016
13. května
od 17:00 do 22:00 hodin


V letošním roce 2016 bude Muzejní noc probíhat v cirkusovém a kabaretním duchu, čímž naváže na výstavu „Umění KÝČE“. O muzejní noci se diváci přenesou do bezstarostného světa plného zábavy, kejklů, hudby.

PROGRAM:
profesionální žonglérské vystoupení
kabaretní trio
spolek divadelních ochotníků Rieger – telenovela „Pelhřimanda“ ohňová show - Spiritus Dracus


Zdarma si návštěvníci mohou prohlédnout stálou expozici, ale také muzejní NOVINKY:
• nová výstava Umění KÝČE
• nová výstava Jak se restauruje SOCHA/KNIHA
• nově zrekonstruovaná ŠATLAVA
komentované prohlídky

Po celý večer bude probíhat ŽONGLÉRSKÝ WORKSHOP. a výroba žonglérských míčků

Časový harmonogram
 17:00  zahájení + ŽONGLÉRSKÉ VYSTOUPENÍ
 17:30  komentovaná prohlídka ŠATLAVY
 18:00  vystoupení divadelního spolku Rieger
 18:30  ŽONGLÉRSKÉ VYSTOUPENÍ
 19:00  vystoupení divadelního spolku Rieger
 19:30  ŽONGLÉRSKÉ VYSTOUPENÍ
 20:00  vystoupení divadelního spolku Rieger
 20:30  komentovaná prohlídka ŠATLAVY
 21:00  vystoupení divadelního spolku Rieger
 22:00  ohňová show Spiritus Dracus


 PŘIPRAVUJEME NOVÉ VÝSTAVY 

Umění KÝČE - 14. 5. - 21. 8.

Kýč je líbivý a podbízivý předmět, který v nás vyvolává jasné city a emoce. Kýčovité předměty jsou nedílnou součástí dnešního světa, a právě o tomto fenoménu připravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov překrásnou výstavu Umění KÝČE

Jak se zachraňuje SOCHA/KNIHA - 14. 5. – 25. 9.

Výstava představí předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, restaurované během roku 2015 – dvojici pozdně barokních soch františkánských světců a čtyři knihy ze 16. století.

VELKÁ VÁLKA rok 1916

Třetí díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války v tomto roce reflektuje válečné dění v roce 1916.
 PŘIPRAVOVANÉ AKCE 


 VÝZVA 

Hledá se KÝČ! Obracíme se na Vás se zdvořilou výzvou – zapůjčte nám svůj soukromý kýč na výstavu Umění KÝČE, která proběhne v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p.o.

Co je KÝČ?
Řiďte se intuicí – jsou to především překrásné předměty, které okouzlují, jsou blízké Vašemu srdci, těší Vás, a přesto byste si nevsadili na jejich uměleckou hodnotu či vkusnost.

KÝČE shromažďujeme každý všední den od 8:00 do 16:00 na adrese:
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
zámek pánů z Říčan
Masarykovo náměstí 12, PELHŘIMOV

Pro další informace volejte nebo pište na 565 323 184; h.vondru@muzeumpe.cz.


Vážení přátelé historie a vlastivědy Pelhřimovska,

dovolujeme si Vás informovat o obnovení vydávání Vlastivědného sborníku Pelhřimovska, který bude nadále vycházet ve spolupráci Moravského zemského archivu Brno – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 NOVÁ PUBLIKACE Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu
Jan Tomášek

Publikace vznikla s cílem poprvé souhrnně, na základě studia archivních materiálů, podat přehled o fungování pacovského velkostatku v období od konce 70. let 19. století do roku 1945. V tomto období byl pacovský velkostatek ve vlastnictví rodiny vídeňských advokátů Weissů z Tessbachu. Kniha sleduje vzájemné vztahy rodiny vlastníků velkostatku s představiteli obce a podíl rodiny na rozvoji hospodářského a kulturního života města.

Text knihy dokumentuje období, které svým historickým odkazem stále ovlivňuje kulturní a sociální otázky současnosti. Text reflektuje mimo jiné vztahy šlechtické vídeňské rodiny s pacovskými obyvateli, průběh pozemkové reformy v tomto regionu, novější dějiny Pacova, zdejší kulturní a společenský život a především kontroverzní vyvrcholení událostí z konce druhé světové války.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: VYPRODÁNO!
Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.

První setkání uspořádané Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Farností Pelhřimov dne 21. září 2013 v kostele sv. Bartoloměje připomnělo uplynutí sedmdesáti let od úmrtí Msgre Františka Bernarda Vaňka, zdejšího kněze, spisovatele, mecenáše a filantropa.

Druhé, které proběhlo ve freskovém sále zámku pánů z Říčan 29. dubna 2015, se uskutečnilo na počest RNDr. Jana Frieda, středoškolského profesora, muzejníka, archiváře a historika svého rodného města.

Bodem, v němž se zájmy obou osobností stýkaly, byla široce pojatá památková péče a ochrana kulturního dědictví Pelhřimovska, o kterou se oba zasazovali i v časech, které kultuře a historii nijak nepřály.

Příspěvky shromážděné v této publikaci, která vychází díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jsou výsledkem mnohaletého badatelského zájmu svých autorů. Doufáme, že Vás kniha osloví a stane se důstojnou připomínkou mužů, z jejichž bohatého odkazu Pelhřimov dodnes čerpá.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 157,- Kč + poštovné


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.