MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.


ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

V podzimních měsících představí Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve svých výstavních prostorech a ve stálé expozici návštěvníkům velký výstavní projekt Poklady Vysočiny - Skvosty depozitářů. Rozsáhlá výstava je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina.

Na jednom místě návštěvník uvidí ty nejcennější a nezajímavější předměty z depozitářů těchto institucí. Výstava představí veřejnosti muzejní a galerijní sbírky v nebývalém rozsahu a z různých úhlů pohledu. Zároveň umožní nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a představí každodenní práci muzejníků a galeristů.
15. září od 16:00 h - zahájení výstavy pro veřejnost
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Odborní pracovníci muzea a kurátoři provedou návštěvníky exkluzivní výstavou. Návštěvník vstoupí do světa pokladů živé přírody, pokladů z podzámčí, ze země, prohlédne si skvosty z hradů a zámků či podzámčí a umění!

Doprovodný program komentované prohlídky odborných pracovníků
k jednotlivým okruhům:
6. října od 17:00
20. října od 17:00
3. listopadu od 17:00
24. listopadu od 17:00


WORKSHOP pro děti Vytvoř si svůj poklad!
16. října od 15:00
13. listopadu od 15:00


Změna vyhrazena.


Velká válka – rok 1915

Výstavu naleznete v expozici muzea.

Druhý díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války. Kromě shrnutí událostí na západní a východní frontě je větší pozornost věnována zejména postoji Itálie, která se odtrhla od svých dosavadních spojenců a dokonce vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. Připomenuty jsou největší bojové akce druhého válečného roku, které nepřinesly žádné územní zisky, jen obrovské ztráty na životech také díky použití zákeřných metod – mezinárodními dohodami zakázaných chemických bojových látek, či útoků na civilní dopravní lodě. Výstava také upozorňuje na dodnes oficiálně nepřiznané vyvražďování Arménů – první genocidu 20. století.

 PŘIPRAVOVANÉ AKCE  VIZE MVP 

 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.