MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.


ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..

  VIZE MVP 

 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Studenti, nebuďte lehkomyslní!

od 3. března do 10. května 2015

Výstava s názvem ,,Studenti, nebuďte lehkomyslní!“ představí pelhřimovské střední školy v proměnách staletí, a to od založení pelhřimovského gymnázia až po současnost. Mimo jiné výstava nastíní vývoj středního školství v českých zemích, školních osnov, maturitních zkoušek a učebních pomůcek. Návštěvníci si mohou prohlédnout školní učební pomůcky z odborných středních škol, gymnaziální prapor, kroniky a fotografie týkající se pelhřimovského školství. V rámci výstavy jsou představeni i významní profesoři a absolventi pelhřimovských středních škol.

 PŘIPRAVOVANÉ AKCE