MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.


ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..

POZVÁNKA NA VÝSTAVU


V podzimních měsících představí Muzeum Vysočiny Pelhřimov ve svých výstavních prostorech a ve stálé expozici návštěvníkům velký výstavní projekt Poklady Vysočiny - Skvosty depozitářů. Rozsáhlá výstava je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina.

Na jednom místě návštěvník uvidí ty nejcennější a nezajímavější předměty z depozitářů těchto institucí. Výstava představí veřejnosti muzejní a galerijní sbírky v nebývalém rozsahu a z různých úhlů pohledu. Zároveň umožní nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a představí každodenní práci muzejníků a galeristů.

Doprovodný program komentované prohlídky odborných pracovníků
k jednotlivým okruhům:

WORKSHOP pro děti Vytvoř si svůj poklad!

Speciální komentované prohlídka pro školy, zájezdy a jiné skupiny
na objednávku (tel. 565 323 184).


Změna vyhrazena.


KVÍZ PRO DĚTI
k výstavě Poklady Vysočiny
PELHŘIMOVSKÉ POKLADY


Každý týden můžeš na výstavě Poklady Vysočiny najít dětské stanoviště Pelhřimovských pokladů k jednomu vybranému exponátu s pracovním listem, plným zajímavostí a hádanek, a s předměty, které si můžeš vzít do ruky a pořádně prohlédnout!
Řešení hádanek z pracovního listu a „Pelhřimovský poklad“ pro další týden budou zveřejněny vždy v úterý dopoledne na .
Tento týden začínáme s PERNIKÁŘSKOU FORMOU.
Pomůže ti náš Fabián!


Velká válka – rok 1915

Výstavu naleznete v expozici muzea.

Druhý díl dlouhodobé výstavy ke stému výročí vypuknutí 1. světové války. Kromě shrnutí událostí na západní a východní frontě je větší pozornost věnována zejména postoji Itálie, která se odtrhla od svých dosavadních spojenců a dokonce vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. Připomenuty jsou největší bojové akce druhého válečného roku, které nepřinesly žádné územní zisky, jen obrovské ztráty na životech také díky použití zákeřných metod – mezinárodními dohodami zakázaných chemických bojových látek, či útoků na civilní dopravní lodě. Výstava také upozorňuje na dodnes oficiálně nepřiznané vyvražďování Arménů – první genocidu 20. století.

 PŘIPRAVOVANÉ AKCE  VIZE MVP 

 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.