MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.


ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na nových webových stránkách Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o..

  VIZE MVP 

 PROJEKTY 

Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.

 POZVÁNKA NA VÝSTAVU 


Zde se můžete podívat
na reportáž o výstavě.


 PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

„Sub utraque specie“
aneb
600 let přijímání podobojí

Při bohoslužbě přijímat pod jednou či podobojí? Otázka, která věřící rozdělovala hned od počátku křesťanského náboženství. S příchodem myšlenek Mistra Jana Husa tento problém začal dělit české obyvatelstvo do dvou náboženských proudů. Katolický směr stále zůstával při starém způsobu přijímání (pod „jednou způsobou“), kdežto nově rodící se nekatolické smýšlení prosazovalo přijímat nejen tělo Kristovo, ale i krev (tedy pod „obojí způsobou“). Tato odlišnost mezi obě skupiny věřících vnášela rozkol a neumožňovala jim najít souběžnou vývojovou linii. Cílem přednášky je připomenout počátky náboženského konfliktu mezi katolickým a nekatolickým vyznáním, jež zavdalo příčinu k dalšímu náboženskému větvení. Poukážeme na jejich dějinný původ a vymezíme základní odlišnosti mezi jednotlivými náboženskými proudy.
Umění a moderní civilizace:
KÝČ a jeho historie

7. 10. 2014 - 18:00 h

Kýč vznikl před více než dvěma staletími v důsledku společensko-politických změn. Stal se jedním z fenoménů moderní civilizace...

více zde...