Program na léto 2024 - Kámen

Program letních akcí v kapli Panny Marie Bolestné

Dětské prohlídky kaple Panny Marie Bolestné

13. - 14. července
17. - 18. srpna
21. - 22. září

Poutavou formou se děti do speciální prohlídky aktivně zapojí a seznámí se s historií a zajímavými osudy kaple. Na konci děti nemine zasloužená odměna. Prohlídky se budou konat v 11:30 a 14:30 hodin a jsou určeny především pro děti od 7 do 12 let.

Večerní hrané prohlídky „Ze života kaple“

6. a 27. července
3. a 24. srpna

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. vás srdečně zve na večerní hrané prohlídky kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně, kdy zhlédnete vybrané hrané scénky, které budou zaměřeny na významné osobnosti a události z historie památky. Zažijte atmosféru večerní kaple a nahlédněte s námi do dob minulých. Plné vstupné činí 100,- Kč, snížené (studenti, senioři) 60,- Kč a rodinné (2 dospělí + 2 až 3 děti) 240,- Kč. Prohlídky budou začínat v časech 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hodin.

Večerní prohlídky kaple s Malovci

5., 12. a 26. července
9. a 16. srpna

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. vás srdečně zve na večerní komentované prohlídky kaple Panny Marie Bolestné v Kámeně, které se uskuteční v jedinečné atmosféře za doprovodu průvodců v kostýmu rytíře Jana Kryštofa Malovce z Malovic nebo jeho ženy Marie Veroniky Švihovské. Dozvíte se řadu informací o historii kaple, seznámíte se s poutavými osudy a nebudou chybět ani různé zajímavosti. Plné vstupné činí 100,- Kč, snížené (studenti, senioři) 60,- Kč a rodinné (2 dospělí + 2 až 3 děti) 240,- Kč. Prohlídky budou začínat v časech 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hodin.

Z důvodu omezené kapacity je nutné si všechny prohlídky rezervovat na tel. čísle 721 846 931.

  • Program na léto 2024 - Kámen
  • Program na léto 2024 - Kámen
  • Program na léto 2024 - Kámen