Lektorský kreativní program "Kaple známá, neznámá" vol. 2

Pondělí 27. až čtvrtek 30. května 2024, Kaple Panny Marie Bolestné Kámen

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. ve dnech 27. až 30. května 2024 pořádá lektorský kreativní program Kaple známá, neznámá vol. 2, který je určen zdarma pro děti a mládež od 12 až 18 let.

Program se vztahuje ke kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně, která je součástí komplexu hradu Kámen. Mezi lety 2019-2022 prošla kaple kompletní rekonstrukcí včetně restaurování původního mobiliáře. Proces obnovy a jeho jednotlivé fáze bychom chtěli formou kreativního učení přiblížit školní mládeži a poskytnout tak dětem a studentům inspiraci pro jejich vlastní životní profesi.

První částí programu budou uměleckořemeslné workshopy vedené odbornými lektory – restaurátory, kteří účastníkům představí svou práci včetně praktických ukázek, do kterých budou děti aktivně zapojeny.

Workshopy budou tematicky zaměřeny na:

  • Sgrafito v proměnách času – první den. Workshop povedou lektoři BcA. Vojtěch Mrověc a MgA. David Svoboda, DiS. Kurz se zaměří na tvorbu originálního renesančního sgrafita, kdy si děti vytvoří motiv dle vlastní předlohy či historickou kopii dekoru. Účastníci mohou ve skupince vyhotovit větší panel se složitějším návrhem.
  • Umělecká mozaika – druhý a třetí den. Při workshopu pod vedením lektora MgA. Petra Hampla a lektorky MgA. Barbory Vikové se děti seznámí s historií, nástroji, různorodými materiály, i se způsoby a postupy kladení mozaikových kostek. Také se naučí štípat kamenné a skleněné mozaikové kostky a vytvoří si vlastní mozaiku.
  • Od modelu k soše – čtvrtý den. Lektor MgA. Pavel Mrověc při workshopu provede děti celým procesem tvorby sochařského objektu, čímž jim bude přiblížena složitost celého procesu tvorby sochy. Účastníci se seznámí s kamenosochařským nářadím i s prací s pískovcem.

Druhou částí programu bude úvodní vhled do historie, architektury a do společenského významu kaple Panny Marie Bolestné v podání pracovníků MVP. Další aktivity představí lektor Michael Pospíšil při hudebních dílnách, kdy své činnosti zacílí na dobové nástroje, techniky hraní, vytvoření jednoduchého nástroje, tvorbu zpěvníčku s notovým zápisem, samotný zpěv a tematiku poutnictví.

Program nabízíme ZDARMA včetně zajištění obousměrné autobusové dopravy na trase Kámen – Pelhřimov – Pacov – Kámen.

Kapacita programu je omezená – NUTNÁ REZERVACEkontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, tel.: 721 846 931, e-mail: z.vobinuskova@muzeumpe.cz

Na veškeré aktivity všem účastníkům doporučujeme starší oblečení, které se může případně umazat. Mezi jednotlivými bloky aktivit bude adekvátní pauza na občerstvení. Upozorňujeme však, že občerstvení nemůže být bohužel hrazeno z finančních prostředků projektu. Stravu si tak účastníci zajišťují sami.

Cílem projektu je zapojit a podpořit co nejvíce účastníků. Z kapacitních důvodů se tedy každý účastník programu může účastnit pouze jednoho vybraného dne.

Aktuality budou zveřejněny na www.hradkamen.cz a https://www.facebook.com/HradKamen.

  • Lektorský kreativní program "Kaple známá, neznámá" vol. 2