MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PUBLIKACE

Vlastivědný sborník Pelhřimovska / Odborné monografie

PUBLIKACE V PRODEJIKramářské písně z Pelhřimovska
Markéta Skořepová

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly romantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa.

Výběr kramářských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Přednostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně muzea (Masarykovo nám. 12, zámek pánů z Říčan) nebo zaslat objednávku na email d.kurkova@muzeumpe.cz.

Prodejní cena: cena 149 Kč + poštovné
Pelhřimovsko v lidové písni

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepublikovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, Pelhřimov), případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz

Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné
Umění KÝČE

Tato internetová publikace přináší čtenáři souhrnný pohled na projekt Umění KÝČE, který proběhl v roce 2016. První část navazuje přímo na stejnojmennou výstavu, v druhé části naleznete odborné příspěvky z pestré škály humanitních oborů, které zazněly na kolokviu Dětství, dětinskost a kýč. Ke vzniku této publikace finančně přispěl Státní fond kultury ČR.
Publikace je volně ke stažení ZDE.
Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov

Markéta Skořepová Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 149,- Kč + poštovné
Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu
Jan Tomášek

Publikace vznikla s cílem poprvé souhrnně, na základě studia archivních materiálů, podat přehled o fungování pacovského velkostatku v období od konce 70. let 19. století do roku 1945. V tomto období byl pacovský velkostatek ve vlastnictví rodiny vídeňských advokátů Weissů z Tessbachu. Kniha sleduje vzájemné vztahy rodiny vlastníků velkostatku s představiteli obce a podíl rodiny na rozvoji hospodářského a kulturního života města.

Text knihy dokumentuje období, které svým historickým odkazem stále ovlivňuje kulturní a sociální otázky současnosti. Text reflektuje mimo jiné vztahy šlechtické vídeňské rodiny s pacovskými obyvateli, průběh pozemkové reformy v tomto regionu, novější dějiny Pacova, zdejší kulturní a společenský život a především kontroverzní vyvrcholení událostí z konce druhé světové války.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: VYPRODÁNO!
Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.

První setkání uspořádané Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Farností Pelhřimov dne 21. září 2013 v kostele sv. Bartoloměje připomnělo uplynutí sedmdesáti let od úmrtí Msgre Františka Bernarda Vaňka, zdejšího kněze, spisovatele, mecenáše a filantropa.

Druhé, které proběhlo ve freskovém sále zámku pánů z Říčan 29. dubna 2015, se uskutečnilo na počest RNDr. Jana Frieda, středoškolského profesora, muzejníka, archiváře a historika svého rodného města.

Bodem, v němž se zájmy obou osobností stýkaly, byla široce pojatá památková péče a ochrana kulturního dědictví Pelhřimovska, o kterou se oba zasazovali i v časech, které kultuře a historii nijak nepřály.

Příspěvky shromážděné v této publikaci, která vychází díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jsou výsledkem mnohaletého badatelského zájmu svých autorů. Doufáme, že Vás kniha osloví a stane se důstojnou připomínkou mužů, z jejichž bohatého odkazu Pelhřimov dodnes čerpá.

Knihu si můžete koupit v pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov, případně objednat na telefonním čísle 565 323 184 nebo e-mailem na adrese: d.kurkova@muzeumpe.cz
Prodejní cena: 157,- Kč + poštovné


DALŠÍ VYDANÉ PUBLIKACEPověsti z Pelhřimovska. Díl IV. Sešit 4.
Kniha vychází jako sešit č. 4 v edici Muzea Vysočiny Pelhřimov „Sešity“ nákladem 250 výtisků. Tisk v krásné grafické úpravě s několika kresbami B. Kocmana ml. provedla Nová tiskárna Pelhřimov. Tento poslední díl uvádí kolekci pověstí a báchorek z celého území pelhřimovského okresu, a jako u předešlých dílů je také v tomto pokračování připojen velmi bohatý poznámkový aparát s odkazy na prameny a literaturu a s více méně přesně určenými místy, na nichž se příběhy pověstí měly odehrát.Návraty k domovu.
Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a Pelhřimově

Knihu autorů Víta Hrbka a Jiřího Křížka Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a Pelhřimově lze považovat za zdařilý ediční počin Muzea Vysočiny Pelhřimov ve spolupráci s Fondem Vysočiny Kraje Vysočina. Jedná se o práci původní, originální, mající význam nejenom pro ochránce památek či historiky umění. Na konkrétním příkladu dvou českých historických měst máme možnost se seznámit s kořeny české památkové péče obecně, s postoji významných osobností památkové péče jakými byli Zdeněk Wirth nebo Cyril Merhout, střetem dvou koncepcí památkové péče a vlastně jeho tragickým vyvrcholením. Kniha je bohatší o životopis Václava Wagnera (1893-1962) i vylíčení dobové atmosféry dvou měst na Vysočině. Za zmínku stojí fakt, že v knize je publikována řada unikátních dobových fotografií z archivů Městského muzea A. Sovy v Pacově a Muzea Vysočiny Pelhřimov, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé. Rozsáhlý poznámkový aparát a odkazy na literaturu jsou potřebným průvodcem k dalšímu studiu dané tematiky.


Medaile a plastiky
Doposud nejobsáhlejší popis a zhodnocení díla těchto dvou významných umělců – sochaře a medailéra Josefa Šejnosta a jeho syna, sochaře, restaurátora a medailéra Zdeňka Šejnosta. Oba umělci měli velmi blízký vztah k Pelhřimovu a Pelhřimovsku. Právě proto vytvořilo Muzeum Vysočiny Pelhřimov rozsáhlou stálou expozici díla obou umělců. Kniha Jiřího Boháče je důležitým doplňkem této expozice, protože podává úplný a podrobný popis jejich díla, včetně bohatého obrazového doprovodu. Knihu vydalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov za finanční podpory Fondu Vysočiny.


Pečeti a typáře
První publikací vydanou v roce 2004 se stala kniha PhDr. Miroslavy Kvášové Pečeti a typáře městských obcí okresu Pelhřimov ISBN 80-903488-0-7), která byla vydána za finanční podpory Fondu Vysočiny - Edice Vysočiny a s přispěním měst Božejova, Černovic, Červené Řečice, Horní Cerekve, Hořepníku, Humpolce, Kamenice nad Lipou, Lukavce, Nové Cerekve, Nového Rychnova, Pacova, Pelhřimova, Počátek, Senožat a Žirovnice. Zmíněná publikace vyčerpávajícím způsobem dokumentuje vývoj městských typářů na Pelhřimovsku, rozšiřuje a zpřesňuje dřívější odborné práce. V jednom případě se podařilo dohledat typář, jehož existence byla v dřívějších pracích předpokládaná, ale doposud nebyl jeho otisk publikován. Výše zmíněná publikace byla vydána v nákladu 500 výtisků.


Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka
Publikace je kompletním zhodnocením sbírkového fondu koutních plachet, které se nacházejí ve sbírkách muzeí v Humpolci, Pelhřimově a Počátkách. Koutní plachta byla fenoménem tradiční textilní tvorby venkovské ženy do třetí čtvrtiny 19. století. V původních vesnických staveních, kde žila celá rodina pohromadě v jediné světnici, sloužila zejména k zakrytí postele s rodičkou a dítětem, aby jim alespoň částečně poskytla soukromí. Tato kniha popisuje katalogovou formou vzhled, techniku výšivky, lokaci, ale i autorku a dataci koutních plachet v lokalitě. Druhou polovinu knihy tvoří celobarevná fotografická příloha vyšívaných motivů i celých plachet. Knihu vydalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.