MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PŘEDNÁŠKOVÉ OKRUHY pro školy

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
PROGRAMY PRO ŠKOLY
stálá nabídka


1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ, SŠ

Město Pelhřimov (formou přednášky i procházky)

Dějiny Pelhřimova

Dějiny každodennosti

Pravěk a starověk

Středověk a novověk

Moderní dějiny

Znáte své předky? Nahlédnutí pod pokličku genealogie

Programy jsou doplněny powerpointovými prezentacemi, případně ukázkami originálních muzejních předmětů. Většinu z nich je možné přednést buď v prostorách muzea, nebo přímo ve Vaší škole. Programy lze upravit podle Vašich požadavků a přizpůsobit věku žáků i obsahu dosud probraného učiva. Programy lze hradit formou společné vstupenky muzeí a galerií Kraje Vysočina (Muzeum Vysočiny Pelhřimov (muzeumpe.cz).

Kontakt pro objednávání programů:
Mgr. Jan Menhard, e-mail - j.menhard@muzeumpe.cz

programy ke stažení /pdf- 443 kB/