MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PŘEDNÁŠKOVÉ OKRUHY pro školy

Přednáškové okruhy

Historie
• Historie města a okolí
• Pelhřimovsko v obrazech
• Stavební slohy v městské památkové rezervaci Pelhřimov (procházka po       pamětihodnostech)
  » Od polozemnice k paneláku, aneb měšťanský dům v minulých staletích
  » Poklady Děkanské zahrady (přírodní i historické zajímavosti)
• Osobnosti Pelhřimovska ( možno přednášet souhrnně nebo ve výběru)
  » Náboženský myslitel Mikuláš Biskupec
  » Legionář plukovník Josef Švec
  » Děkan F. B. Vaněk
  » Historik a orientalista Josef Dobiáš
  » Medailéři a výtvarníci Josef a Zdeněk Šejnost
  » Pelhřimovští literáti
  » Chrámové družstvo Pelhřimov

Středověk a novověk
• Zločin a trest v českých dějinách a názorná prohlídka městské šatlavy
• Jak se žilo ve středověku/v novověku?
  » Každodenní život ve středověku
  » Jak se dříve léčilo?
  » Od učedníka k cechmistrovi (středověká řemesla)
  » Písmo, pečeť, mince (pomocné vědy historické pro začátečníky)
  » Husité na Pelhřimovsku
  » Třicetiletá válka
  » Baroko a doba „temna“

Život před 100 lety
• Životní styl
  » Rodina a dětství v 19. století
  » Podnikatelé a živnostníci (Od řemeslnických cechů k prvním továrnám)
  » Trávení volného času před sto lety

• Móda a zábava
  » Móda a odívání napříč staletími
  » O botách
  » Móda a oblékání 19. století

• Vzdělání
  » Jak se dříve učilo (délka povinné školní docházky, trestání nezbedných žáků, klasifikace,      prázdniny, příprava učitelů…)

Moderní dějiny
• Technika
  » Motorka - tak trochu nechtěný vynález
  » Motocyklová tradice na Pelhřimovsku, hrad Kámen – nejstarší expozice motocyklů
  » Moderní zdravotnictví
• Světové války
  » První světová válka na Pelhřimovsku
  » Legie a legionáři
  » Pelhřimovsko za protektorátu

• Slavná výročí

Rok na vsi
• Pověry, pohádky, pověsti
• Zvyky a obyčeje
  » Každoroční svátky, Vánoce, Velikonoce, oslavy a zábavy, rodinné slavnosti
• Jak se žilo na vsi?
  » Rodina a domácnost, venkovské hospodářství, lidový dům, oděv, strava
  » Drobné památky v krajině – kapličky, křížky, boží muka, smírčí kameny

Umění a múzy
• Dějiny umění tématicky
  » Nejslavnější malíři
  » Leonardo de Vinci
  » Čeští a světoví ilustrátoři / Čeští a světoví grafikové
  » Moderní a současné umění

• Dějiny umění po jednotlivých slozích
• Dějiny umění „vlastní rukou“ – výtvarná dílna pro děti na téma hlavních uměleckých slohů
• Divadlo
  » Dějiny divadla od antiky po současnost
  » Dějiny českého divadla a slavné divadelní budovy
  » České moderní divadlo v 20. století (Osvobozené divadlo, Divadlo Vlasty Buriana,      Semafor, Husa na provázku, Divadlo Sklep, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana)

• O tanci slovem, obrazem i tanečním krokem
• Etiketa
• Co je to kýč a jak ho poznáme

Jiné
• Sáhněte si na pravěk a zkuste si práci archeologa
• Antika, antičtí bohové, nejznámější mýty
• Virtuální výlet po evropských hlavních městech
  » Z Londýna přes Paříž, Řím, Berlín, Oslo, Varšavu, Bratislavu, Budapešť do Moskvy
  » Znáte své sousedy? Reálie, dějiny a kultura, jazyk a další zajímavosti okolních států

• Fantasy /historie
  »Prsteny bohů, bájných hrdinů, vládců, milenců, spiklenců
  »Meče legendární, státnické, symbolické, literární, fantastické

• Poznej! Poznejte prapodivné předměty z muzejních sbírek a zjistěte, k čemu sloužily